OneStockHome | Post Tension แผ่นพื้น CPAC Post Tensioned Slab ระบบพื้นไร้คาน
Bookmark and Share
ติดต่อเรา LINE ID: @onestockhome หรือ info@onestockhome.com


       
   
  รู้จักกับ CPAC POST-TENSION ที่ให้คุณได้มากกว่า

       
        

  เพิ่มช่องระยะห่างระหว่างเสามากกว่า
  เนื่องจากจำนวนเสาที่ลดลง ทำให้พื้นที่ใช้สอยภายในตัวอาคารเพิ่มมากขึ้น

  เพิ่มความคล่องตัวในการจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอย
  เนื่องจากไม่มีข้อจำกัดเรื่องคานและเสา ทำให้การเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมแนวกั้นผนังหรือกำแพง เป็นไปได้อย่างสะดวก

  ลดความสูงระหว่างชั้น
  เนื่องจากความหนาของพื้นที่บางกว่าพื้นแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก จึงช่วยลดความสูงระหว่างชั้นของอาคารและประหยัดโครงสร้างอื่นๆ ทำให้อาคารมีต้นทุนการก่อสร้างต่ำ

  เพิ่มพื้นที่ใช้งานมากกว่า
  จากการลดระดับความสูงระหว่างชั้น ทำให้สามารถสร้างอาคารได้ถึง 16 ชั้น ในระดับความสูงเท่ากับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่สร้างได้เพียง 13 ชั้น และยังสามารถประหยัดพื้นที่ส่วนที่เป็นบันไดและทางขึ้นลงของรถยนต์ในแต่ละชั้นได้อีกด้วย

  ให้โครงสร้างมีน้ำหนักน้อย
  ช่วยทำให้ลดค่าก่อสร้างของฐานรากตามไปด้วย

  ก่อสร้างได้รวดเร็ว
  เนื่องจากการติดตั้งไม้แบบและถอดแบบเป็นลักษณะแบนราบโดยตลอด ทำให้การทำงานสะดวกและรวดเร็วกว่าระบบอื่น

  เพิ่มความมั่นคงของโครงสร้าง
  เนื่องจากต้องหล่อในที่ จึงมีผลทำให้โครงสร้างมีความต่อเนื่องเป็นเนื้อเดียวกันทั้งระบบพื้นและเสา จึงให้ความมั่นคงกว่าระบบพื้นทั่วๆไป

  เพิ่มความต้านทานต่อรอยแตกร้าวและลดปัญหาการซึมของน้ำ
  เนื่องจากแผ่นพื้นจะมีแรงอัดกระทำอยู่ตลอดเวลา ทำให้มีคุณสมบัติของการต้านทานต่อรอยแตกร้าว
     
       

   
   
   
   
   
   
   
  ข้อมูลทั่วไปในการออกแบบ
  CPAC POST-TENSION SLAB มี 2 ระบบ คือ
  1. BONDED SYSTEM
  2. UNBONDED SYSTEM

  ระยะห่างระหว่างช่วงเสาที่เหมาะสมที่สุดเพื่อความปลอดภัย
  - โดยทั่วไป POST-TENSIONED SLAB เหมาะสำหรับระยะห่างของช่วงเสาที่ 6 เมตรขึ้นไป กรณีต้องการความประหยัด ควรกำหนดระยะห่างระหว่างช่วงเสาโดยระยะห่างระหว่างช่วยเสาใน (L)
  - ระยะห่างระหว่างช่วงเสาริมที่เหมาะสมและประหยัด คือ 0.75-0.80 L ช่วงพื้นที่ยึดปลายอิสระที่เหมาะสมและประหยัด 0.25-0.30 L

  CPAC POST-TENSIONED SLAB มีความหนาเท่าใด
  ความหนาของ POST-TENSIONED SLAB สามารถประมาณได้คร่าวๆ โดยใช้ SPAN: THICKNESS RATIO มาเป็นข้อมูลพื้นฐานเช่น กรณีแผ่นพื้นสองทางที่มีระยะห่างระหว่างเสา SPAN ยาวประมาณ 8 ม.

  ความหนาของ POST-TENSIONED SLAB จะประมาณ 8.00/40 = 0.20 ม. หรือ 20 ซม.

  หากเปรียบเทียบความหนาของ R.C. FLAT SLAB โดยทั่วไป จะมีความหนาประมาณ 8.00/30 = 0.27ม. หรือ 27 ซม.

  อัตราส่วนระยะห่างระหว่างช่วงเสาต่อความหนาพื้น SPAN: THICKNESS RATIO
   แผ่นพื้นทางเดียว 45-48
   แผ่นพื้นสองทาง 40-45
   แผ่นพื้นสองทางมี DROP PANEL 45-50
   แผ่นพื้นสองทางมีคาน 50-56

  ความหนาของ POST-TENSIONED SLAB สามารถมีขนาดบางได้ถึง 17ซม. (ผันแปรตามระยะห่างระหว่างช่วงเสา)

  ในกรณีระยะห่างระหว่างช่วงเสามาก หรือกรณีพิเศษอื่น การมี BAND BEAM หรือ DROP PANEL มาเสริม จะทำให้พื้นมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
   
        

    

   
  Current Pageid = 304